Rezumatul proiectului

Proiectul foloseste instrumente trans și interdisciplinare: analiza istorico-artistică, fizico-chimică, iconografică şi teologică, precum şi baze de date, procesare de imagine și programare. Platforma IDART este compusă dintr-o bază de date ce include metadate din documentarea istorico-artistică, fotografică - HDR, VIS, lumină razantă, IR, UV -, prelevarea de probe și analizele fizico-chimice in-situ a suportului, a stratului de preparație şi de culoare, precum şi a vernisurilor folosind XRF, FTIR, Raman, LC, GC-MS. Pentru fiecare pictură ce trebuie autentificată se definesc regiuni de interes (ROI) ce sunt utilizate pentru căutarea automată ȋn baza de date după alte opere ce prezintă detalii comune definite ȋn ROI. Procesul de identificare a elementelor comune a două sau mai multe picturi are loc în mai multe etape utilizând diverse filtre care conduc la restrângerea grupului țintă, astfel ca în etapa finală acestea sa poată fi analizate de către istoricul de artă ȋn vederea autentificării şi atribuirii. Procesarea de imagine va utiliza algoritmi derivați din metoda Cross Correlation dezvoltați în cadrul proiectului care sa poată fi folosiți pe alte tipuri de fotografii decât cele din spectrul vizibil. Pentru dezvoltarea algoritmilor de procesare a imaginii vom utiliza picturi semnate, urmând ca alte opere atribuibile acelorași pictori să fie folosite pentru validare. Rezultatul final al proiectului se adresează ȋn egala măsură mediului academic, instituțiilor responsabile pentru păstrarea/promovarea patrimoniului, colecționarilor şi mediului economic.

Metode de investigare

Filtre EDGE-IR-UV-RL-VIS

Consortiul

Coordonator

Institutul de Istoria Artei George Oprescu din Bucuresti

(IIAGO)

Partener 1

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

(UTCN)

Partener 2

Universitatea Babes-Bolyai

(UBB)

Partener 3

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare

(INCDTIM)

Partener 4

Academia Română Filiala Cluj - Institutul de Arheologie și Istoria Artei

(IAIA)