Proiectul 3

Titlul: Metodologii multicriteriale pentru autentificarea și stabilirea paternității picturilor medievale și premoderne

Parteneri:

 • UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA – coordonator
 • INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G.OPRESCU" – P1
 • UNIVERSITATEA BABES BOLYAI – P2
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE INCDTIM– P3
 • ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ – NAPOCA – P4
 • Descriere Proiect:

  Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei metode semi automate de autentificare multicriteriala a operelor de arta reprezentate de picturile medievale si premoderne utilizând un instrument de analiza multicriteriala (Platforma IDArt)cu abordare convergenta pentru determinarea gradului de asemănare intre doua sau mai multe opere de arta.

  Activitati:

  Etapa 1

 • 1.1 Elaborarea criteriilor de analiza din punct de vedere istoric, artistic, stilistic si iconografic
 • 1.2 Elaborarea criteriilor de analiza din punct de vedere iconografic, teologic si a materialelor constituente ale operelor studiate
 • 1.3 Stabilirea specificațiilor tehnice pentru baza de date
 • 1.4 Stabilirea specificațiilor tehnice pentru softul utilizat in analiza multicriteriala a picturilor medievale si premoderne
 • 1.5 Protejarea drepturilor de autor si diseminarea rezultatelor
 • Etapa 2

 • 2.1 Proiectarea arhitecturii bazei de date
 • 2.2 Realizarea bazei de date
 • 2.3 Introducerea unui set preliminar de date validate in vederea testării bazei de date
 • 2.4 Testarea si optimizarea bazei de date
 • 2.5 Dezvoltarea modelului matematic pentru algoritmul de corelare încrucișată a imaginilor digitale pentru utilizarea lui in analiza de imagine a picturilor medievale si premoderne
 • 2.6 Dezvoltarea modelului matematic pentru de algoritmul de corelare încrucișată bazat pe regiuni de interes si analiza a imaginilor digitale a picturilor medievale si premoderne
 • 2.7 Testare modelului pe platforme software științifice independente
 • 2.8 Protejarea drepturilor de autor si diseminarea rezultatelor
 • Etapa 3

 • 3.1 Implementarea software a modelului de corelare încrucișată bazat pe regiuni de interes
 • 3.2 Testarea platformei IDArt
 • 3.3 Validarea platformei utilizând al doilea set complet de date (opere nesemnate atribuibile)
 • 3.4 Protejarea drepturilor de autor si diseminarea rezultatelor
 • Rezultate

 • 3 studii
 • 7 documentații
 • 1 schema
 • 1 baza de date
 • 2 colecții de date in format digital
 • 1 produs informatic
 • 1 cerere de brevet de invenție
 • 3 lucrări științifice