Proiectul 1

Titlul: Pictori, opere, atribuiri. Protocoale pentru stabilirea paternitatii picturilor medievale si premoderne din Romania.

Parteneri:

 • INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G.OPRESCU" – coordonator
 • ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ – P1
 • UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ – NAPOCA – P2
 • Descriere Proiect:

  Proiectul propune analiza aprofundată a opt grupuri diferite de picturi din patrimoniul nostru (datând din perioada cca. 1370-1830) și elaborarea (pe baza analizei) a unui set de protocoale de identificare și atribuire cu valoare de model și euristică care să poată fi integrate în platforma IDArt.

  Activitati:

  Etapa 1

 • 1.1 Documentarea bibliografică a celor opt grupuri de opere și artiști
 • 1.2 Inventarierea/catalogare operelor de artă investigate, in functie de cronologia lor, după mai multe criterii (ex: piese a) semnate; b) atribuite si c) atribuibile))
 • 1.3 Cercetare de teren (muzee, colecții, monumente) pentru recoltarea prin tehnici fotografice (spectru vizibil, IR, UV etc.) a materialului vizual
 • 1.4 Organizarea și prelucrarea materialului recoltat pentru a fi inserat în baza de date
 • 1.5 Clarificări metodologice - documentări în tara si străinătate
 • 1.6 Diseminare
 • Etapa 2

 • 2.1 Inventarierea/catalogare operelor de arta investigate, in functie de cronologia lor, dupa mai multe criterii (ex: piese a) semnate; b) atribuite si c) atribuibile
 • 2.2 Cercetare de teren (muzee, colectii, monumente) pentr recoltarea prin tehnici fotografice (spectru vizibil, IR, UV, etc.) a materialului vizual
 • 2.3 Organizarea si prelucrarea materialului recoltat pentru a fi inserat in baza de date
 • 2.4 Studierea tehnicilor de atelier (de ”producere” a imaginilor) și stabilirea caracteristicilor specifice (”amprenta stilistică”: maniera de realizare a ochilor, urechilor, nasului, mâinilor/degetelor personajelor reprezentate) ale artiștilor din cele opt grupuri
 • 2.5 Elaborarea de seturi de metadate
 • 2.6 Clarificări metodologice (documentări în țară /străinătate)
 • Etapa 3

 • 3.1 Organizarea și prelucrarea materialului recoltat pentru a fi inserat în baza de date
 • 3.2 Definirea ROI (”regions of interest”) a picturilor în funcție de caracteristicile artistice
 • 3.3 Stabilirea protocoalelor de atribuire
 • 3.4 Promovarea proiectului de studierea patrimoniului în mediul academic și socio-economic
 • Rezultate

 • 1 bibliografie exhaustivă a celor 8 grupuri de opere/artiști"
 • 8 fișe de documentare;
 • 8 cataloage raționate;
 • 8 protocoale de atribuire;
 • Seturi fotografice ale celor cca. 100 opere de investigat;
 • Imagini digitale prelucrate ale operelor;
 • 10 studii de istoria artei/ analiză operă de artă;
 • O bibliografie cuprinzătoare referitoare la analiza, atribuirea și autentificarea operelor de artă (picturilor);
 • Organizarea unei Conferințe internaționale (final proiect);
 • Un volum de studii (final proiect)
 • Participare la 4 Conferințe internaționale