Proiect complex

Etapa I. 2018- Repertoriul

Activitati Etapa I - durata 01/03/2018-31/12/2018

 • 1.1 Documentarea bibliografică a celor opt grupuri de opere și artiști
 • 1.2 Inventarierea/catalogare operelor de artă investigate, in functie de cronologia lor, după mai multe criterii (ex: piese a) semnate; b) atribuite si c) atribuibile))
 • 1.3 Cercetare de teren (muzee, colecții, monumente) pentru recoltarea prin tehnici fotografice (spectru vizibil, IR, UV etc.) a materialului vizual
 • 1.4 Organizarea și prelucrarea materialului recoltat pentru a fi inserat în baza de date
 • 1.5 Clarificări metodologice - documentări în tara si străinătate
 • 1.6 Diseminare
 • 1.7 Elaborarea unui protocol privind selectarea lucrărilor pictorilor zugravi Grigore Ranite și Dumitru Ispas în vederea investigărilor fizice și chimice.
 • 1.8 Identificarea și cercetarea teologicӑ (analiza dogmaticӑ- rolul şi importanţa liturgicӑ, fundamentarea scripturisticӑ, semnificația spiritualӑ și artisticӑ a lucrărilor pictorului zugrav Dumitru Ispas din Transilvania din perioada de sfârşit de secol XVIII și început de secol XIX din punct de vedere iconografic, teologic și artistic.
 • 1.9 Realizarea unui set de metadate (fotografii ale ansamblurilor de picturӑ identificate, analize artistice, teologice, etc.) în vederea integrӑrii lor ȋn baza de date a proiectului 3 pentru utilizarea lor multicriterialӑ în analiza operelor teologice studiate.
 • 1.10 Identificarea și cuantificarea elementelor care compun picturile realizate de Dimitrie Ispas prin XRF, metoda nedestructivă.
 • 1.11 Investigări prin spectroscopie FTIR a materialelor picturale utilizate la picturile realizate de Dimitrie Ispas.
 • 1.12 Investigări prin calorimetrie DSC a materialelor constituente din operele studiate ȋn cazul pictorului Dimitrie Ispas.
 • 1.13 Investigare prin difracție de raze X a materialelor picturale utilizate la picturile realizate de Dimitrie Ispas.
 • 1.14 Identificarea lianților din picturile realizate de Dimitrie Ispas prin cuplaj GC-MS la bisericile de lemn din Transilvania.
 • 1.15 Elaborarea criteriilor de analiza din punct de vedere istoric, artistic, stilistic si iconografic
 • 1.16 Elaborarea criteriilor de analiza din punct de vedere iconografic, teologic si a materialelor constituente ale operelor studiate
 • 1.17 Stabilirea specificațiilor tehnice pentru baza de date
 • 1.18 Stabilirea specificațiilor tehnice pentru softul utilizat in analiza multicriteriala a picturilor medievale si premoderne
 • 1.19 Protejarea drepturilor de autor si diseminarea rezultatelor
 • Rezultate asteptate:

 • Stabilirea Repertoriului (artisti si opere) care este supus investigatiei.
 • Investigarea materialelor constitente ale unor picturi religioase a operelor selectate din patrimoniul pictorilor Dimitrie Ispas si Grigore Ranite.
 • Stabilirea metodologiei de analiza multicriteriala in vederea autentificarii si stabilirii paternitatii picturilor medievale si premoderne.
 • Etapa II. 2019 - Analiza

  Activitati Etapa II - durata 01/01/2019-31/12/2019

 • 2.1 Inventarierea/catalogare operelor de arta investigate, in functie de cronologia lor, dupa mai multe criterii (ex: piese a) semnate; b) atribuite si c) atribuibile
 • 2.2 Cercetare de teren (muzee, colectii, monumente) pentr recoltarea prin tehnici fotografice (spectru vizibil, IR, UV, etc.) a materialului vizual
 • 2.3 Organizarea si prelucrarea materialului recoltat pentru a fi inserat in baza de date
 • 2.4 Studierea tehnicilor de atelier (de ”producere” a imaginilor) și stabilirea caracteristicilor specifice (”amprenta stilistică”: maniera de realizare a ochilor, urechilor, nasului, mâinilor/degetelor personajelor reprezentate) ale artiștilor din cele opt grupuri
 • 2.5 Elaborarea de seturi de metadate
 • 2.6 Clarificări metodologice (documentări în țară /străinătate)
 • 2.7 Identificarea și cercetarea teologicӑ (analiza dogmaticӑ- rolul și importanța liturgicӑ, fundamentarea scripturisticӑ, semnificația spiritualӑ a lucrӑrilor pictorului zugrav Grigorie Ranite din Transilvania, Muntenia și Banat din punct de vedere iconografic, teologic și artistic.
 • 2.8 Realizarea unui set de metadate (fotografii ale ansamblurilor de picturӑ identificate, analize artistice, teologice, etc.) în vederea integrӑrii lor ȋn baza de date a proiectului 3 pentru utilizarea lor multicriterialӑ în analiza operelor teologice studiate.
 • 2.9 Identificarea și cuantificarea elementelor care compun picturile realizate de Grigorie Ranite prin XRF, metoda nedestructivă
 • 2.10 Stabilirea materialelor constituente ale operelor pictorului Grigorie Ranite prin spectroscopie FTIR.
 • 2.11 Stabilirea lianţilor si a pigmenţilor organici din picturile realizate de Grigorie Ranite prin cuplaj GC-MS.
 • 2.12 Ȋn urma analizelor fizico-chimice, pe baza rezultatelor obținute se vor stabili materialele constituente, iar baza de date rezultată va fi predată proiectului 3.
 • 2.13 Proiectarea arhitecturii bazei de date
 • 2.14 Realizarea bazei de date
 • 2.15 Introducerea unui set preliminar de date validate in vederea testării bazei de date
 • 2.16 Testarea si optimizarea bazei de date
 • 2.17 Dezvoltarea modelului matematic pentru algoritmul de corelare încrucișată a imaginilor digitale pentru utilizarea lui in analiza de imagine a picturilor medievale si premoderne
 • 2.18 Dezvoltarea modelului matematic pentru de algoritmul de corelare încrucișată bazat pe regiuni de interes si analiza a imaginilor digitale a picturilor medievale si premoderne
 • 2.19 Testare modelului pe platforme software științifice independente
 • 2.20 Protejarea drepturilor de autor si diseminarea rezultatelor
 • Rezultatele asteptate:

 • Obtinerea si elaborarea setului de metadate pentru operele din repertoriul stabilit (in Etapa I. 2018 - Repertoriul) pentru a fi inserat in baza dee date comuna a proiectului complex
 • Stabilirea specificatiilor tehnice pentru platorma IDArt.
 • Etapa III. 2020 - Platforma IDArt

  Activitati Etapa III - durata 01/01/20-31/12/20

 • 3.1 Organizarea și prelucrarea materialului recoltat pentru a fi inserat în baza de date
 • 3.2 Definirea ROI (”regions of interest”) a picturilor în funcție de caracteristicile artistice
 • 3.3 Stabilirea protocoalelor de atribuire
 • 3.4 Promovarea proiectului de studierea patrimoniului în mediul academic și socio-economic
 • 3.5 Identificarea, cercetarea teologică și artistică a unor opere care se presupune că ar fi fost realizate de Dimitrie Ispas și Grigorie Ranite
 • 3.6 Identificarea și cuantificarea elementelor care compun picturile realizate, dar nesemnate de Dimitrie Ispas si Grigorie Ranite prin XRF, metoda nedestructivă.
 • 3.7 Stabilirea materialelor constituente ale operelor presupuse că au fost realizate de către Dimitrie Ispas și Grigorie Ranite prin spectroscopie FTIR.
 • 3.8 Utilizarea altor metode fizico-chimice ȋn investigarea materialelor constituente ale picturilor religioase presupuse a fi realizate de către Dimitrie Ispas şi Grigorie Ranite.
 • 3.9 Stabilirea materialelor constituente (în urma analizelor fizico-chimice) ale operele presupuse cӑ au fost realizate de cӑtre Dimitrie Ispas şi Grigorie Ranite. (Baza de date rezultatӑ va fi predatӑ proiectului 3.)
 • 3.10 Stabilirea metodologiei de realizare a operelor pictorilor zugravi Grigore Ranite și Dumitru Ispas pe baza investigărilor efectuate
 • 3.11 Implementarea software a modelului de corelare încrucișată bazat pe regiuni de interes
 • 3.12 Testarea platformei IDArt
 • 3.13 Validarea platformei utilizând al doilea set complet de date (opere nesemnate atribuibile)
 • 3.14 Protejarea drepturilor de autor si diseminarea rezultatelor
 • Rezultatele asteptate:

 • Elaborarea protocoalelor de stabilire a paternitatii care vor fi folosite de softul IDArt.
 • Implementarea platformei IDArt